شاپ برق بعنوان فروشگاهی مطمئن و قابل اعتماد محصولات آموزشی و علمی در حوزه برق و صنعت برق را به مخاطبان ارائه می دهد.