-60%

دستورالعمل مصاحبه استخدامی وزارت نیرو

5,000 تومان 2,000 تومان

- +
مقایسه

آخرین دستورالعمل استخدامی وزارت نیرو که از لینک زیر قابل دریافت است. در این دستورالعمل فرم هایی که بر مبنای آن مصاحبه ها گرفته می شود معرفی شده است.

X