دومین همایش نیروگاه های خورشیدی بزرگ

250,000 تومان

- +
مقایسه

بعد از برگزاری موفق اولین دوره این رویداد؛ دومین همایش نیروگاه های خورشیدی بزرگ ایران با حضور بیش از ۴۲۰ نفر در تهران برگزار شد. در این پکیج، فیلم سخنرانیها و فایلهای ارائه شده در دومین همایش نیروگاههای خورشیدی جمع اوری شده است.

موضوعات ارائه شده در فیلم‌های همایش:

 • آخرین آمار و شرایط احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران
 • مراحل احداث و جایابی بهینه نیروگاه های خورشیدی بزرگ
 • الزامات فنی و اقتصادی انتخاب تجهیزات نیروگاه های خورشیدی
 • طراحی سیستم الکتریکال نیروگاه های خورشیدی بزرگ
 • بررسی سیستم های حفاظتی و سیستم زمین نیروگاه خورشیدی
 • الزامات اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی و تست های راه اندازی و تحویل نیروگاه
 • معرفی سیستم های کنترل، اندازه گیری و مانیتورینگ نیروگاه های خورشیدی
 • چالشهای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و راهکارهای فنی کاهش هزینه های احداث و اتصال به شبکه
 • بررسی الزامات و مجوزهای احداث نیروگاه های خورشیدی بزرگ
 • گریدکدهای اتصال به شبکه برق نیروگاه های خورشیدی
 • تجارب احداث نیروگاه های خورشیدی آلمان و ایران

میزگرد بررسی چالش های اجرائی و انتقال تجربیات احداث نیروگاه با حضور مدیران نیروگاه های خورشیدی بزرگ هم در این همایش برگزار شد که تجارب کاربردی ارزشمندی مطرح و مورد استقبال فراوان شرکت کننده ها قرار گرفت.

X