سومین همایش نیروگاه های خورشیدی

280,000 تومان

- +
مقایسه

پس از برگزاری موفق اولین و دومین همایش نیروگاه های خورشیدی، سومین دوره همایش با رویکردی تخصصی به مسائل فنی و سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی، مهرماه ۹۷ برگزار شد.

سرفصل های کلی همایش: الزامات و مجوزهای قانونی احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران/ تحلیل اقتصادی و بررسی نرخ بازگشت داخلی سرمایه در شرایط فعلی کشور/ سهم اجزای مختلف نیروگاه خورشیدی در سرمایه گذاری نهایی پروژه و تامین در شرایط تحریم/ تامین مالی، فاینانس ها و مدل های سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه های خورشیدی/ راهکارهای فنی کاهش هزینه های احداث و اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی/ معرفی الزامات و استانداردهای اتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی/ قراردادهای خورشیدی و شرایط حقوقی و قانونی حاکم بر آنها در بخش دولتی و خصوصی/ بررسی فنی- اقتصادی احداث نیروگاههای کوچک و متوسط rooftop در بخش خصوصی و دولتی/ شرایط نصب و اجرای نیروگاه های خورشیدی در سایت پروژه و رعایت استانداردهای لازم/ میزگرد چالشهای جدید سرمایه گذاری، نوسانات ارزی و راهکارهای اقتصادی شدن سرمایه گذاری

X